Bắt đầu từ năm 2022, Maison Thùy đã mở ra một chương mới. Thùy - cái tên đệm phổ biến và có thể thường nhất của phụ nữ Việt Nam là ý tưởng chính để truyền cảm hứng cho toàn bộ thương hiệu chúng tôi. Đây là nơi mà sự nữ tính được thể hiện thông qua các thiết kế thời trang đương đại của chúng tôi.